EKOSYSTEM CHEMIA
UDOSKONAL SWÓJ WARSZTAT

Oferujemy:
* myjki warsztatowe
* płyny (ekologiczne środki czyszczące i myjące)
* stoły warsztatowe
* wózki warsztatowe

A A A

EKOPERFEKT

Specjalnie wyselekcjonowany skład węglowodorowy czyni płyn o bardzo delikatnym zapachu w przeciwieństwie do podobnych płynów dostępnych na rynku krajowym, produkowanych na zasadzie recyklingu przepracowanych i zanieczyszczonych płynów.

Dzięki specyficznym właściwością płyn EKOPERFEKT może być wykorzystywany wielokrotnie do mycia
i odtłuszczania w obiegu zamkniętym na zimno (bez podgrzewania). Jako produkt lżejszy od zanieczyszczeń smarowych, czy olejowych powoduje opadanie ich na dno beczki.

Używając tego płynu w obiegu zamkniętym gwarantujemy dużą efektywność czyszczenia detali i części, skuteczne ich odtłuszczanie ze smarów, tłuszczów, olejów oraz usuwanie osadów prochowych.

Po zakończeniu procesu mycia i odtłuszczania nie ma konieczności spłukiwania detali wodą. Wpływa
to korzystnie na odtłuszczane elementy eliminując powstawanie korozji.

Płyn EKOPERFEKT jest stosowany w produkcji przemysłowej, przy remontach, drukarniach w działach utrzymania ruchu w zakładach energetycznych, gazowniach, cementowniach, warsztatach mechanicznych, elektrotechnicznych, serwisach naprawczych elektronarzędzi oraz rusznikarniach, gdzie cieszy się od wielu lat pozytywną opinią. Szczególnie polecany do ręcznych myjek warsztatowych.

Płyn EKOPERFEKT posiada:

- Atest PZH,

- Kartę Charakterystyki,

- dwie pozytywnie opinie wydane przez akredytowane laboratoria badawcze (PCA Polskie Centrum Akredytacji) w zakresie odtłuszczania i rozkonserwowywania.

Dostępne opakowania:

- 5 l. - 10 l. - 20 l. - 30 l. - 60 l. - 180 l. - 200l.

 

EKOPKB

Charakteryzuje się przede wszystkim wysoką gęstością. Lepkość kinematyczna, czyli gęstość wnosi powyżej
35 mm2/s. Środki analogiczne występujące na rynku krajowym posiadają gęstość ok. 20 mm2/s.

Wysoka gęstość jest największą zaletą EKOPKB, ponieważ środek bardzo długo utrzymuje się na naniesionej  powierzchni, a tym samym długotrwale zabezpiecza zakonserwowane detale lub części przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Ponadto środek zawiera specjalnie wyselekcjonowany inhibitor korozji, dzięki czemu odznacza się wysoką ochroną przed korozją miedzi i bardzo dobrymi właściwościami ochronnymi przed wilgocią.

EKOPKB z powodzeniem sprawdza się do konserwacji wszelkiego sprzętu, detali lub innych elementów. Produkt nie reaguje z tworzywami sztucznymi i drewnem.

Można go stosować ręcznych myjkach warsztatowych w obiegu zamkniętym (np. myjki warsztatowe), jak również poprzez tradycyjne nakładanie powłoki pędzlem lub zanurzenie w wannie (np. Linie Technologiczne).

Środek do konserwacji EKOPKB posiada:

- Atest PZH,

- Kartę Charakterystyki,

- pozytywny raport wydany przez akredytowane laboratorium badawcze (PCA Polskie Centrum Akredytacji) 
w zakresie lepkości kinematycznej.

Dostępne opakowania:

- 5 l. - 10 l. - 20 l. - 30 l. - 60 l. - 180 l. - 200l.